ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ ЗПР НА ШЛЯХУ ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

dc.contributor.authorБлінова, Т. А.
dc.date.accessioned2023-09-19T14:39:20Z
dc.date.available2023-09-19T14:39:20Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ публікації розглянуто особливості корекційної допомоги дітям із затримкою психічного розвитку на шляху їх соціалізації. Затримка психічного розвитку (ЗПР) є межовим станом між нормою та порушенням онтогенезу, якому властиві негрубі недоліки інтелектуальної та емоційно-вольової сфери, що виявляється у зниженні навчально-пізнавальної діяльності та соціальної адаптації в цілому. Такий стан визначається як порушення темпу психічного розвитку, коли окремі психічні функції (пам’ять, увага, мислення, емоційно-вольова сфера) відстають від прийнятих психологічних норм даного віку. Зазначено, що діти із ЗПР можуть реалізувати свій потенціал індивідуального, особистісного, соціального розвитку за умови вчасно розпочатого і адекватно організованого освітнього простору, що забезпечить задоволення як загальних потреб на рівні дітей, що нормально розвиваються, так і особливих освітніх потреб, заданих специфікою порушення психічного розвитку. The publication examines the peculiarities of correctional assistance to children with mental retardation on the way to their socialization. Retardation of mental development (PRD) is a borderline state between the norm and a violation of ontogenesis, which is characterized by mild deficiencies in the intellectual and emotional-volitional sphere, which is manifested in a decrease in educational and cognitive activity and social adaptation in general. Such a state is defined as violation of the pace of mental development, when certain mental functions (memory, attention, thinking, emotional-volitional sphere) lag behind the accepted psychological norms of a given age. It is noted that children with SEN can realize their potential for individual, personal, and social development, provided that the educational space is started on time and adequately organized, which will ensure the satisfaction of both the general needs at the level of normally developing children and the special educational needs specified by the specifics of the mental disorder development
dc.identifier.citationБлінова Т. А. Особливості корекційної допомоги дітям із ЗПР на шляху їх соціалізації / Т. А. Блінова // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 22–25.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12488
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectсоціалізація дитини
dc.subjectзатримка психічного розвитку
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectcorrectional work
dc.subjectchild socialization
dc.subjectmental retardation
dc.subjecteducational process
dc.subjectstudent works
dc.titleОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ ЗПР НА ШЛЯХУ ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
dc.title.alternativeFEATURES OF CORRECTIVE ASSISTANCE FOR CHILDREN WITH SEN THROUGH THEIR SOCIALIZATION
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Блінова Т.А. Особливості корекційної допомоги дітям із ЗПР.pdf
Розмір:
3.38 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: