Збірка текстових завдань з англійської мови для підготовки до складання кваліфікаційного іспиту студентами немовних спеціальностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імени Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник знайомить студентів із видами завдань, рівнем їх складності, структурою екзаменаційного тесту та вимогами щодо його виконання. Представлені в посібнику тренувальні тести допоможуть студентам повторити й узагальнити значний за обсягом лексико-граматичний матеріал курсу «Англійська мова». The educational and methodical manual introduces students to the types of tasks, their level of difficulty, the structure of the examination test and the requirements for its completion. The training tests presented in the manual will help students to repeat and generalize the voluminous lexical and grammatical material of the "English Language" course.
Опис
Ключові слова
англійська мова, кваліфікаційний іспит, немовні спеціальності, посібники, екзаменаційний тест, English, qualifying exam, non-language majors, manual, examination test
Цитування
Безкоровайна О. Л. Збірка текстових завдань з англійської мови для підготовки до складання кваліфікаційного іспиту студентами немовних спеціальностей : [навч.-метод. посіб.] / О. Л. Безкоровайна, Т. В. Петренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 44 с. : табл.