Управління системою превентивного виховання в освітній організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено теоретичні засади системи превентивного виховання в освітній організації та управління нею. У практичному розділі роботи проаналізовано прогалини та переваги управлінської діяльності відповідно до предмету дослідження, на діагностичній основі складено комплексно-цільову програму з удосконалення управління системою превентивного виховання, проведено її експертизу, розроблено методичні рекомендації з реалізації. The theoretical foundations of the system of preventive education in the educational organization and its management are highlighted in the work. In the practical part of the work, the gaps and advantages of managerial activity were analyzed in accordance with the subject of the study, a complex and target program for improving the management of the preventive education system was drawn up on a diagnostic basis, its examination was carried out, methodological recommendations for implementation were developed.
Опис
Ключові слова
превентивне виховання, система превентивного виховання, профілактика, управління, освітня організація, кваліметрична модель, комплексно-цільова програма, preventive education, system of preventive education, prevention, management, educational organization, qualitative model, complex target program
Цитування
Шевченко А. Т. Управління системою превентивного виховання в освітній організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / А. Т. Шевченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 64 с. : табл., схеми + дод.
Колекції