Актуальні проблеми реалізації прав і свобод громадян у сфері культури в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Вид. «Право»
Анотація
Статтю присвячено дослiдженню актуальної проблеми реалізації прав і свобод громадян у сфері культури в Україні. Статья посвящена исследованию актуальной проблемы реализации прав и свобод граждан в сфере культуры в Украине. The article is devoted to the study of the actual problem of the realization of the rights and freedoms of citizens in the field of culture in Ukraine.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, реалізація прав, права і свободи громадян, заклади культури, государственно-правовые дисциплины, международное право, реализация прав, права и свободы граждан, учреждения культуры, state-legal disciplines, international law, realization of rights, rights and freedoms of citizens, cultural institutions
Цитування
Задихайло О. А. Актуальні проблеми реалізації прав і свобод громадян у сфері культури в Україні / О. А. Задихайло // Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини : тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук.-практ. конф., Харків, 17-18 квіт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т імені Я. Мудрого ; Нац. акад. правових наук України ; Благод. орг-я «Благодійний фонд “Мир і порядок”». – Харків : Право, 2015. – С. 136–140.