Засоби зв'язку у багатокомпетентних складних реченнях у сучасній китайській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автор у данній статті розглянув засоби зв'язку у багатокомпетентних складних реченнях у сучасній китайській мові. Автор в данной статье рассмотрел средства связи в багатокомпетентных сложных предложениях в современном китайском языке. The author in this article examined the means of communication in bagato-competent complex sentences in modern chinese.
Опис
Ключові слова
багатокомпетентні складні речення, сучасна китайська мова, прислівники, сполучники, многокомпетентые сложные предложения, современный китайский язык, наречия, союзы, multicomponent complex sentences, modern сhinese, adverbs, unions
Цитування
Руда Н. В. Засоби зв'язку у багатокомпетентних складних реченнях у сучасній китайській мові / Н. В. Руда // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 56–57.