Математичні основи раціональної поведінки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У роботі розглядаються задачі та парадокси, які виникають при аналізі основ раціональної поведінки. Визначені відповідні математичні розділи, на яких ґрунтується аналіз такої поведінки. Показано, що означені задачі можуть бути використані для вирішення проблеми мотивації учнів на уроках математики. В работе рассматриваются задачи и парадоксы, возникающие при анализе основ рационального поведения. Определены соответствующие математические разделы, на которых основывается анализ такого поведения. Показано, что указанные задачи могут быть использованы для решения проблемы мотивации учащихся на уроках математики. The paper considers the tasks and paradoxes that arise when analyzing the basics of rational behavior. The corresponding mathematical sections are determined on which the analysis of such behavior is based. It is shown that these tasks can be used to solve the problem of student motivation in mathematics.
Опис
Ключові слова
математика, раціональна поведінка, мотивація, парадокси, теорія ймовірностей, магістерської роботи, математика, рациональное поведение, мотивация, парадоксы, теория вероятностей, магистерские работы, mathematics, rational behavior, motivation, paradoxes, probability theory, master's work
Цитування
Світлична К. С. Математичні основи раціональної поведінки / К. С. Світлична // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 206–210.