ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МАТЕМАТИКА. 5-6 КЛАСИ» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (АВТОРИ МЕРЗЛЯК А.Г., НОМІРОВСЬКИЙ Д.А., ПИХТАР М.П., РУБЛЬОВ Б.В., СЕМЕНОВ В.В., ЯКІР М.С.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах авторами зазначено про важливість реалізації в освітній процес нової української школи авторських модельних програм. Доведено, що для упровадження кожної з авторської модельної програми доцільно використовувати спеціальні форми й методи навчання та дотримуватися найефективніших стратегій навчання. In theses, the authors indicate the importance of implementing the author's model programs in the educational process of the new Ukrainian school. It has been proven that for the implementation of each of the author's model programs it is advisable to use special forms and methods of training and to adhere to the most effective training strategies.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, реформа, модельна програма, методи і форми навчання, дидактична мета, стратегії навчання, New Ukrainian school, reform, model program, methods and forms of education, didactic purpose, learning strategies
Цитування
Жерновникова О. А. Форми і методи реалізації модельної програми «Математика. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Пихтар М. П., Рубльов Б. В., Семенов В. В., Якір М. С.) / О. А. Жерновникова, Є. І. Антонець // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 44–45.