Сучасні мультимедійні ресурси для розвитку міжкультурної компетенції в контексті іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У роботі розглядаються сучасні мультимедійні ресурси для розвитку міжкультурної компетенції в контексті іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти. The paper deals with the modern multimedia resources for the development of intercultural competence in the context of foreign language training for students of higher education.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, методика навчання, мовна освіта, мультимедійні ресурси, міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, Foreign Language, Teaching Method, Language Education, Multimedia Resources, Intercultural Communication, Intercultural Competence
Цитування
Четверик В. К. Сучасні мультимедійні ресурси для розвитку міжкультурної компетенції в контексті іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти / В. К. Четверик // На перетині культур: сучасні тенденції в міжнародній комунікації : тези доп. Міжнар. наук.-практ. дистантн. конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2023. – С. 152–156.