МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ЯК ДИДАКТИЧНА КАТЕГОРІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто поняттям «міжпредметні зв'язки», особливості їх реалізації на засадах інтеграції в шкільний курс інформатики. Схарактеризовані доцільність та приклади реалізації міжпредметних зв'язків на уроках інформатики. The thesis considers the concept of «interdisciplinary connections», the peculiarities of their implementation on the basis of integration into the school computer science course. The expediency and examples of implementation of interdisciplinary connections in computer science lessons are characterized.
Опис
Ключові слова
міжпредметні зв'язки, методика, урок інформатики, Interdisciplinary connections, methodology, computer science lesson
Цитування
Малахов А. П. Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики як дидактична категорія / А. П. Малахов, Л. П. Остапенко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 248–249.