ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто підготовку майбутніх учителів до створення цифрових дидактичних матеріалів. Цифрові дидактичні матеріали є атрибутивною ознакою сучасної освіти, адже перехід на «надзвичайне віддалене навчання» з обмеженням аудиторних годин вимагає ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в закладах освіти. The article deals with the training of future teachers to creation of digital didactic materials. Digital didactic materials are an attributive feature of of modern education, because the transition to "extreme distance learning" with limitation of classroom hours requires fundamental changes in approaches to organization of training in educational institutions.
Опис
Ключові слова
інструментальні засоби, цифрові дидактичні матеріали, викладання інформатики, підготовка вчителів, tools, digital didactic materials, teaching of computer science, teacher training
Цитування
Шинкарьова Д. А. Інструментальні засоби створення дидактичних матеріалів з інформатики / Д. А. Шинкарьова, В. М. Андрієвська // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 387–389.