Естетико-виховні засоби розвитку особистості лікаря як суб'єкта терапевтичного середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуті питання естетико-виховних засобів розвитку особистості лікаря як суб'єкта терапевтичного середовища. Рассмотрены вопросы эстетико-воспитательных средств развития личности врача как субъекта терапевтической среды.
Опис
Ключові слова
естетико-виховні засоби, розвиток особистості лікаря, суб'єкт терапевтичного середовища, эстетико-воспитательные средства, развитие личности врача, субъект терапевтической среды, aesthetic and educational means, development of the person of the doctor, subject of the therapeutic environment
Цитування
Рассказова О. І. Естетико-виховні засоби розвитку особистості лікаря як суб'єкта терапевтичного середовища / О. І. Рассказова, Григоренко В. Л. // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 14–16.