Сутнісні характеристики творчої самореалізації майбутніх вчителів музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття досліджує процес реалізації творчих можливостей. Розкрито особливості творчої самореалізації майбутніх вчителів музичного мистецтва. Статья исследует процесс реализации творческих возможностей. Раскрыты особенности творческой самореализации будущих учителей музыкального искусства. The article explores the process of realization of creative possibilities. The features of creative self-realization of future teachers of musical art are revealed.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, творча самореалізація, майбутні вчителі, студентські роботи, музыкальное искусство, творческая самореализация, будущие учителя, студенческие работы, musical art, creative self-realization, future teachers, student work
Цитування
Чжао Веньцзінь. Сутнісні характеристики творчої самореалізації майбутніх вчителів музичного мистецтва / Веньцзінь Чжао, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 132–134.