Особливості методу осмислення інтонаційно-стильового розуміння музики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена методу осмислення інтонаційно-стильового розуміння музики. Розкрито значення методу в активізації пізнавального процесу та формуванні творчої активності чнів. Статья посвящена методу осмысления интонационно-стилевого постижения музыки. Раскрыто значение метода в активизации познавательного процесса и формировании творческой активности учащихся.The article is devoted to the method of comprehension of intonational-style comprehension of music. The significance of the method in the activation of the cognitive process and the formation of creative activity of students is disclosed.
Опис
Ключові слова
музика, інтонація, стиль, музична культура, музичний слух, студентські роботи, музыка, интонация, стиль, музыкальная культура, музыкальный слух, студенческие работы, music, intonation, style, musical culture, musical ear, student work
Цитування
Чирва А. О. Особливості методу осмислення інтоційно-стильового розуміння музики / А. О. Чирва, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 46–47.