Проблеми сучасного розвитку ринку праці України та напрями їх вирішення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Статтю присвячено вивченню проблеми сучасного розвитку праці України та напрями їх вирішення. Статья посвящена изучению проблемы современного развития труда Украины и направления их решения. The article is devoted to the study of the problems of modern development of labor in Ukraine and the direction of their solution.
Опис
Ключові слова
економіка, ринок праці, безробіття, студентські роботи, экономика, рынок труда, безработица, студенческие работы, economy, labor market, unemployment, student work
Цитування
Гордієнко К. В. Проблеми сучасного розвитку праці України та напрями їх вирішення / К. В. Гордієнко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 25.