Соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання молодших школярів засобами етнокультурних традицій в загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання молодших школярів засобами етнокультурних традицій в загальноосвітніх навчальних закладах. Обоснована социально-педагогическая деятельность по социальному воспитанию младших школьников средствами этнокультурных традиций в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальне виховання, молодші школярі, етнокультурні традиції, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, социальное воспитание, младшие школьники, этнокультурные традиции, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, social education, junior schoolchildren, ethno-cultural traditions, general educational institutions, student work
Цитування
Тимошенко А. М. Соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання молодших школярів засобами етнокультурних традицій в загальноосвітніх навчальних закладах / А. М. Тимошенко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 50.