ПРИЙОМИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ РИТМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано прийоми арт-терапевтичної технології для розвитку ритмічних здібностей учнів початкових класів на уроках мистецтва. Арт-терапія заснована на мобілізації творчого потенціалу людини, її внутрішніх механізмах саморегуляції та зцілення, а також відповідає потребі людини в самоактуалізації, розкритті нових можливостей і ствердження свого індивідуально-неповторного способу буття у світі. Зазначено, що використання прийомів арт-терапевтичних технологій для розвитку ритмічних здібностей учнів початкових класів на уроках мистецтва передусім направлені на сприймання музики, її аналіз, а також вираження своїх вражень від музики за допомогою образного, емоційно-насиченого руху. The publication analyses the techniques of art therapy technology for the development of rhythmic abilities of primary school students in art lessons. Art therapy is based on the mobilisation of human creative potential, its internal mechanisms of self-regulation and healing, and also meets the human need for self-actualisation, the discovery of new opportunities and the affirmation of one's individually unique way of being in the world. It is noted that the use of art therapy techniques to develop the rhythmic abilities of primary school students in art lessons is primarily aimed at perceiving music, analysing it, and expressing their impressions of music through imaginative, emotionally rich movement.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, ритміка, музичне мистецтво, початкова школа, art therapy, rhythm, musical art, primary school
Цитування
Панасенко Ю. А. Прийоми арт-терапевтичної технології для розвитку ритмічних здібностей учнів початкових класів на уроках мистецтва / Ю. А. Панасенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 883–886.