Причини порушень репродуктивного здоров’я молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто репродуктивне здоров’я. Ця категорія громадського здоров’я є одним з основних критеріїв ефективності соціально-економічної політики держави, чинником національної безпеки. Погіршення соматичного здоров’я населення і зростання патології органів репродуктивної системи у поєднанні з несприятливою демографічною ситуацією є об’єктом державної політики як на світовому рівні, так і в Україні, що спонукає до здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров’я населення держави. В статье рассмотрено репродуктивное здоровье. Эта категория общественного здоровья является одним из основных критериев эффективности социально-экономической политики государства, фактором национальной безопасности. Ухудшение соматического здоровья населения и рост патологии органов репродуктивной системы в сочетании с неблагоприятной демографической ситуацией является объектом государственной политики как на мировом уровне, так и в Украине, что побуждает к осуществление комплекса мероприятий, направленных на улучшение репродуктивного здоровья населения государства. The article deals with reproductive health. This category of public health is one of the main criteria for the effectiveness of socio-economic policy of the state, a factor of national security. The deterioration of somatic health of the population and the growth of pathology of reproductive system organs combined with an unfavourable demographic situation is the object of state policy both at the global level and in Ukraine, which prompts the implementation of a set of measures aimed at improving the reproductive health of the state population.
Опис
Ключові слова
репродуктивне здоров’я, безпліддя, репродуктивна поведінка, студентські роботи, репродуктивное здоровье, бесплодие, репродуктивное поведение, студенческие работы, reproductive health, infertility, reproductive behavior, student work
Цитування
Єрмачкова Д. О. Причини порушень репродуктивного здоров’я молоді / Д. О. Єрмачкова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 71–74.