Методика та етапи виконання макету для виготовлення шпалер

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено етапи виготовлення макету шпалер. Сучасні комп'ютерні технології надають змоги впроваджувати нові погляди молодих дизайнерів на класичні прийоми у виробництві шпалерної продукції на підприємстві. Виготовлення шпалерної продукції – це складний і багатоетапний процес. Ця галузь доволі актуальна для роботи графічного дизайнера, адже використання комп’ютерних технологій, а саме графічних програм, це перший і найголовніший етап виготовлення шпалер. В статье освещены этапы изготовления макета обоев. Современные компьютерные технологии предоставляют возможности внедрять новые взгляды молодых дизайнеров на классические приемы в производстве обойной продукции на предприятии. Изготовление обойной продукции – это сложный и многоэтапный процесс. Эта отрасль достаточно актуальна для работы графического дизайнера, ведь использование компьютерных технологий, а именно графических программ, это первый и самый главный этап изготовления обоев. The article highlights the stages of making a wallpaper mockup. Modern computer technologies provide opportunities to introduce fresh perspective of young designers in the production of the wallpaper industry. The manufacture of the wallpaper products is fairly relevant industry for the graphic designers. The use of the computer technology, namely graphic programs, is the first and most important stage in the manufacture of the wallpaper.
Опис
Ключові слова
комп’ютерні технології, шпалери, виробництво шпалер, дизайн, студентські роботи, компьютерные технологии, обои, производство обоев, дизайн, студенческие работы, computer technology, wallpaper, wallpaper production, design, student work
Цитування
Сафронова Д. О. Методика та етапи виконування макету для виготовлення шпалер / Д. О. Сафронова, М. Г. Куратова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. статей VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 256–261.