Єврейське питання в Російській імперії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі всебічно аналізується процес формування наприкінці ХVІІІ ст. та подальшої трансформації упродовж ХІХ – початку ХХ ст. політики уряду Російської імперії в «єврейському питанні». Проаналізовано основні етапи розробки законодавства щодо євреїв та виявлена його специфіка на різних історичних відрізках. Встановлено, що попри коливання державного курсу, в його основі лежало бажання інкорпорувати єврейство в структуру російського суспільства. The article comprehensively analyzes the reasons for the emergence of the «Jewish question» in the Russian Empire at the end of the 18th century and attempts to solve this problem during the 19th – early 20th centuries. The main stages of the development of legislation on Jews are analyzed and reveals this specifics in different historical periods. It has been established that, despite the fluctuations in the state course, it was based on the desire to include Jews in the structure of Russian society.
Опис
Ключові слова
євреї, «єврейське питання», інтеграція, Російська імперія, «смуга осілості», урядова політика, Jews, «Jewish question», integration, Russian Empire, «Pale of Settlement», government policy
Цитування
Ярошенко О. В. Єврейське питання в Російській імперії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / О. В. Ярошенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 73 с.
Колекції