Поетика заголовку роману Е. Берджеса "Механічний апельсин"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто поетику заголовку на основі роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин". Автор описує незакінчене продовження "Механічного апельсина" як "філософське висловлювання про стан сучасної людини", розповідає про стурбованість з приводу впливу на людство технологій, зокрема засобів масової інформації, кіно та телебачення. Вигадана мова у романі, відображає специфіку культури того часу, що допомагає передати уявлення і ідеї автора. Саме через вигадану мову можна зрозуміти чому саме таку назву має роман. В статье рассмотрена поэтика заглавии на основе романа Энтони Берджеса "Заводной апельсин". Автор описывает незаконченное продолжение "Заводного апельсина" как "философское высказывание о состоянии современного человека", рассказывает об обеспокоенности по поводу влияний на человечество технологий, в частности средств массовой информации, кино и телевидения. Выдуманная речь в романе, отражает специфику культуры того времени, помогает передать представление и идеи автора. Именно из-за вымышленного языка можно понять почему именно так называется роман. This article examines the poetics of the title based on Anthony Burgess' novel A Clockwork Orange. The author describes the unfinished sequel to A Clockwork Orange as "a philosophical statement about the state of modern man", talks about the concerns about the effects of technology, particularly the media, cinema and television, on humanity. The fictional language in the novel, reflecting the specific culture of the time, helps to convey the author's vision and ideas. It is because of the fictional language that one can understand why this is the title of the novel.
Опис
Ключові слова
поетика, заголовок, Берджес Ентоні, магістерські роботи, поэтика, Берджес Энтони, магистерские работы, poetics, headline, Burgess Anthony, master's work
Цитування
Лобунець М. Поетика заголовку роману Е. Берджеса "Механічний апельсин" / М. Лобунець // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 46–47.