Педагогічна практика у ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
«Педагогічна практика у ЗДО: програма та методичні вказівки» складено з урахуванням ОП «Дошкільна освіта» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «012 Дошкільна освіта». Методичні вказівки будуть в нагоді здобувачам вищої освіти у вирішенні завдань педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. "Pedagogical Practice in Preschool Institutions: Programme and Methodological Guidelines" is compiled taking into account the OP "Preschool Education" for applicants for the second (master's) level of higher education, studying in the speciality "012 Preschool Education". Methodical instructions will be useful for higher education students in solving the problems of pedagogical practice in preschool education institutions.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, педагогічна практика, заклади дошкільної освіти, методичні вказівки, preschool education, pedagogical practice, preschool education institutions, methodological guidelines
Цитування
Танько Т. Педагогічна практика у ЗДО [Електронне видання] : програма та метод. вказівки для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання (спец. 012 Дошкільна освіта) / Т. Танько, І. Ларіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 56 с. : табл. + дод.