Спрямування роботи педагогічного колективу на результативність патріотичного виховання студентів

dc.contributor.authorГура, А. О.
dc.contributor.authorГуцан, Т. Г.
dc.date.accessioned2021-07-08T08:56:14Z
dc.date.available2021-07-08T08:56:14Z
dc.date.issued2020-05-27
dc.description.abstractУ статті проаналізовано спрямування роботи педагогічного колективу на результативність патріотичного виховання студентів. Головною домінантою патріотичного виховання молоді є формування в особистості ціннісного ставлення до навколишньої діяльності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції. В статье проанализировано направление работы педагогического коллектива на результативность патриотического воспитания студентов. Главной доминантой патриотического воспитания молодежи является формирование у личности ценностного отношения к окружающей деятельности и самого себя, активной по форме и моральной, по содержанию, жизненной позиции. The article analyzes the direction of the pedagogical staff on the effectiveness of patriotic education of students. The main dominant of patriotic education of young people is the formation of the individual value attitude to the surrounding activities and himself, active in form and moral, in content, life position.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГура А. О. Спрямування роботи педагогічного колективу на результативність патріотичного виховання студентів / А. О. Гура, Т. Г. Гуцан // Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків, Харків, 27–29 трав. 2020 р. / [Київ. нац. торг.-екон. ун-т та ін.] ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. – Харків : інтернет-видання ХТЕК КНТЕУ, 2020. – С. 66–68.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5581
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університетуuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічний колективuk_UA.UTF-8
dc.subjectпатріотичне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectрезультативністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогический коллективuk_UA.UTF-8
dc.subjectпатриотическое воспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectрезультативностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентыuk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching staffuk_UA.UTF-8
dc.subjectpatriotic educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectefficiencyuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.titleСпрямування роботи педагогічного колективу на результативність патріотичного виховання студентівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНаправление работы педагогического коллектива на результативность патриотического воспитания студентовuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe direction of the work of the teaching staff on the effectiveness of the patriotic education of studentsuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гура А. О..pdf
Розмір:
1.2 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: