ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМУ PECS ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто систему PECS та її застосування у роботі з дітьми зі складними порушеннями розвитку. Система PECS надає особливим дітям широкі можливості для розвитку комунікативних навичок: дитина навчається ініціювати спілкування, виражати власні бажання й потреби, засвоювати алгоритми повсякденних дій, ділитися думками та почуттями. Картки візуальної підтримки PECS представлені у тематичних наборах, які охоплюють основні події розпорядку дня. The publication describes the PECS system and its application in working with children with complex developmental disorders. The PECS system provides special children with wide opportunities for the development of communication skills: the child learns to initiate communication, express their own desires and needs, learn algorithms for everyday actions, and share thoughts and feelings. PECS visual support cards are presented in thematic sets that cover the main events of the daily routine.
Опис
Ключові слова
система PECS, розвиток комунікативних навичок, альтернативна комунікація, допоміжна комунікація, діти зі складними порушеннями розвитку, PECS system, development of communication skills, alternative communication, augmentative communication, children with complex developmental disorders development
Цитування
Єльцова О. Є. Поняття про систему PECS та її застосування у роботі з дітьми зі складними порушеннями розвитку / О. Є. Єльцова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 372–377.