Прийоми розвитку медіаграмотності учнів середньої школи в процесі навчання читання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Європейська наукова платформа, Вінниця
Анотація
У статті розглянуто проблему формування в учнів середньої школи медійної грамотності під час навчання читання. Автор наводить приклади різноманітних прийомів, які можна застосовувати з метою розвитку в учнів критичного мислення під час аналізу медіа джерел. В статье рассмотрена проблема формирования у учеников средней школы медийной грамотности во время обучения чтению. Автор приводит примеры различных приемов, которые можно применять для развития у учеников критического мышления при анализе медиа источников. The research deals with the issue of developing secondary school students’ media literacy while teaching reading. The author provides examples of various techniques which can be used in order to develop students’ critical thinking while analyzing media.
Опис
Ключові слова
учні середньої школи, критичне мислення, медіаграмотність, студентські роботи, учащиеся средней школы, критическое мышление, медиаграмотность, студенческие работы, secondary school students, critical thinking, media literacy, student work
Цитування
Прокопчук К. С. Прийоми розвитку медіаграмотності учнів середньої школи в процесі навчання читання / К. С. Прокопчук, О. А. Чухно // Міждисциплінарні наукові дослідження та перспективи їх розвитку : матеріали I Міжнар. студ. наук. конф., Київ, 7 трав., 2021 р. / Молодіжна наукова ліга. – Вінниця : Європ. наук. платформа, 2021. – Т. 2. – С. 137–138.