Divers recovery methods during the competitive period

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health Technologies
Анотація
Background and purpose: Due to the high loads of skilled underwater swimmers during the competitive period, the use of recovery means to improve the functional capabilities of athletes is of particular importance. Purpose: To experimentally test the recovery methodology in the competitive period of swimmers specialising in bilast and monolast swimming based on the use of sauna, taping and massage. Material and methods: 10 diving swimmers aged 18-20 years (males), who have the title of master of sports, who train in the swimming pool “Kupava”, Brovary. The experiment was conducted from January to May 2023. Swimmers were divided into two groups depending on their specialisation: swimming with a monolast and swimming with a bilast. Methods: theoretical analysis of scientific literature, testing of “Surface Flipper Swimming (SF)”, “Bi-flipper Swimming (BF)” at distances of 50 metres during the competition period. Results: As a result of the experiment, athletes specialising in swimming with a monofin significantly reduced the time of swimming the distance (p<0.05) in the test “Surface Flipper Swimming (SF)”, as a result of testing “Breathless Swimming (BF)”, a significant improvement in the results of athletes was not revealed. The presented method allows to significantly improve the functional state of the neuromuscular apparatus, preparing the swimmers’ organism for repeated physical loads, because the cyclic muscular activity in swimming in fins makes particularly high demands on the cardiovascular system, and special performance clearly correlates with the characteristic of functional abilities of the heart of qualified athletes Conclusions: The results of the study confirmed the effectiveness of the use of combined methods of recovery in the competitive process of qualified scuba divers, based on the use of sauna, massage, taping. Обґрунтування і мета: У зв’язку з великими навантаженнями кваліфікованих плавців підводників протягом змагльного періоду особливого значення набуває використання відновлюваних засобів для підвищення функціональних можливостей спортсмені. Мета: експериментально перевірити методику відновлення у змагальному періоді плавців, які спеціалізуються на плаванні з біластом та моноластом, на основі використання сауни, тейпування та масажу. Матеріал і методи: 10 плавців-підводників віком 18-20 років (юнаки), які мають звання майстрів спорту, що тренуються в басейні «Купава», м. Бровари. Експеримент проводився у період з січня по травень 2023 року. Плавці були розділені на дві групи в залежності від їх спеціалізації: плавання з моноластом та плавання з біластом. Методи:, теоретичной аналіз нваукової літератури, тестування «Поверхневе плавання на ластах (SF)», «Плавання в біластах (BF)» на дистанціях 50 метрів протягом змагального періоду. Результати: У результаті проведення експерименту у спортсменів, які спеціалізуються у плаванні з моноластою, достовірно зменшився час пропливання дистанції (p<0,05) у тесті «Поверхневе плавання на ластах (SF)», В результаті проведення тестування «Плавання в біластах (BF)» достовірного покращення результатів спортсменів не виявлено. Представлена методика дозволяє значно покращити функціональний стан нервово-м’язового апарату, готуючи організм плавців до повторних фізичних навантажень, адже м’язова діяльність циклічного характеру у плаванні в ластах висуває особливо високі вимоги до серцево-судинної системи, а спеціальна працездатність чітко корелює з характеристикою функціональних здібностей серця кваліфікованих спортсменів Висновки: Результати дослідження підтвердили ефективність використання комбінованих методів відновлення у змагальному процесі кваліфікованих плавців-підводників, на основі застосування сауни, масажу, тейпування.
Опис
Ключові слова
swimming, monolastics, bilastics, recovery, sauna, massage, taping, плавання, моноласт, біласт, відновлення, сауна, масаж, тейпування
Цитування
Sobko I. Divers recovery methods during the competitive period / I. Sobko, M. Shevchenko // Health Technologies. – 2023. – № 1 (4). – Pp. 46–55. https://doi.org/10.58962/HT.2023.1.4.46-55