Кон'юнктура ринку в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Для оптимізації взаємодії ринку праці і системи професійної підготовки кадрів необхідна активізація кожного її суб'єкта: безробітних громадян, державних органів зайнятості, підприємців і вузів. Для оптимизации взаимодействия рынка труда и системы профессиональной подготовки кадров необходима активизация каждого ее субъекта: безработных граждан, государственных органов занятости, предпринимателей и вузов. Based on the foregoing, we can conclude that in order to optimize the interaction of the labor market and the system of professional training of personnel, it is necessary to activate each of its subjects: unemployed citizens, state employment agencies, entrepreneurs and universities.
Опис
Ключові слова
економіка, підготовка кадрів, ринок праці, безробіття, магістерські роботи, экономика, подготовка кадров, рынок труда, безработица, магистерские работы, economy, personnel training, labor market, unemployment, student work
Цитування
Соловей І. В. Кон'юнктура ринку в Україні / І. В. Соловей // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 59.