Оцінка психофізіологічного стану у учнів з різною спортивною спеціалізацією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European Conference
Анотація
Мета нашого дослідження – оцінити функціональний стан нервової системи та напруженість роботи серця учнів-спортсменів з різною спортивною спеціалізацією. У ході дослідження зясовано, що спортивна діяльність позитивно відбилася на гомеостатичній регуляції, як з боку нервової системи, так і з серцево-судинної, особливо у футболістів. Загалом, апробований комплекс методик та тестів може використовуватися при здійсненні моніторингу психофункціонального стану дітей-спортсменів середнього шкільного віку і буде сприяти кращому відбору спортсменів на попередніх етапах підготовки. The purpose of our research is to evaluate the functional state of the nervous system and the intensity of the work of the heart of student-athletes with different sports specialization. In the course of the study, it was found that sports activity had a positive effect on homeostatic regulation, both from the side of the nervous system and from the cardiovascular system, especially in football players. In general, the proven complex of methods and tests can be used in monitoring the psycho-functional state of children-athletes of secondary school age and will contribute to a better selection of athletes in the preliminary stages of training.
Опис
Ключові слова
психофізіологічний стан, спортивна спеціалізація, футболісти, борці, psychophysiological state, sports specialization, football players, wrestlers
Цитування
Віхляєва Д. О. Оцінка психофізіологічного стану у учнів з різною спортивною спеціалізацією / Д. О. Віхляєва, А. В. Мамотенко // Goal and the role of world science in life : Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference, Stockholm, Sweden, March 27–29, 2023. – Stockholm, 2023. – Pp. 203–206. – URL: https://eu-conf.com/events/goal-and-the-role-of-world-science-in-life