Свобода в системі європейських цінностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автор розглянув свободу в системі європейських цінностей, а також значення свободи в української свідомості. В данной статье автор рассмотрел свободу в системе европейских ценностей, а также значение свободы в украинском сознании. In this article, the author considered freedom in the system of European values, as well as the importance of freedom in Ukrainian consciousness.
Опис
Ключові слова
свобода, система європейських цінностей, європейська інтеграція, свобода, система европейских ценностей, европейская интеграция, freedom, the system of еuropean values, еuropean integration
Цитування
Роговський О. М. Свобода в системі європейських цінностей / О. М. Роговський // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 104–107.