Teaching Ukrainian as a Foreign Language

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
In this article, the author has shown the basics of teaching Ukrainian as a foreign language. Автором в даній статті було показано основи методики викладання української мови як іноземної. Автором в данной статье было показано основы методики преподавания украинского языка как иностранного.
Опис
Ключові слова
teaching methodology, Ukrainian language, foreigners, методика викладання, українська мова, іноземці, методика преподавания, украинский язык, иностранцы
Цитування
Ковальова Д. С. Teaching Ukrainian as a Foreign Language / Д. С. Ковальова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 55–56.