ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено аналіз освітніх програм, які пропонують Великі школи Франції. Визначено основний фокус освітніх програм з туризму, мету і завдання їх реалізації, компетентності випускників, зміст навчання, методи навчання і оцінювання, придатність до працевлаштування випускників, сильні сторони освітніх програм у сфері туризму. The article analyzes the educational programs offered by the Great Schools of France. The main focus of educational programs in tourism, the purpose and objectives of their implementation, the competence of graduates, the content of training, teaching and assessment methods, employability of graduates, the strengths of educational programs in tourism.
Опис
Ключові слова
освітня програма, вища освіта, компетентність, зміст освіти, фахівець сфери туризму, Франція, аспірантські роботи, educational program, higher education, competence, content of education, specialist in the field of tourism, France, postgraduate works
Цитування
Гончарова О. М. Освітні програми у сфері туризму французьких закладів вищої освіти / О. М. Гончарова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 15–19.