Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни "Методика викладання біології у старшій та профільній школі"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях з дисципліни «Методика викладання біології у старшій та профільній школі» розроблені теми практичних занять, освітні, навчальні, робочі програми вивчення біології в шкільному курсі, методика підготовки та проведення семінарських, лабораторних та практичних занять, дан орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. В методических рекомендациях по дисциплине «Методика преподавания биологии в старшей и профильной школе» разработаны темы практических занятий, образовательные, учебные, рабочие программы изучения биологии в школьном курсе, методика подготовки и проведения семинарских, лабораторных и практических занятий, дан ориентировочный перечень вопросов для семестрового контроля. The methodological recommendations for the discipline "Biology teaching methodology in high and vocational schools" develop topics of practical classes, educational, curricular and working programmes for studying biology in the school course, methods of preparing and conducting seminars, laboratory and practical classes, an indicative list of questions for the semester control is given.
Опис
Ключові слова
методика викладання біології, старша та профільна школа, практичні заняття, методичні рекомендації, методика преподавания биологии, старша и профильная школа, практические занятия, методические рекомендации, biology teaching methodology, high and vocational school, practical exercises, methodological guidelines
Цитування
Твердохліб О. В. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни "Методика викладання біології у старшій та профільній школі" / О. В. Твердохліб ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 42 с. : іл.