Результати імунологічних досліджень деяких фонових птахів Північно-Східної України щодо наявності антитіл до орто- та параміксовірусів.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Институт зоологии имени И. И. Шмальгаузена; Мелитопольський государственнй педагогический университет
Анотація
В результаті досліджень жовтків яєць деревно-чагарникових птахів не виявлено антитіл вірусу хвороби Ньюкасла, але виявлені антитіла вірусу грипу А у великої синиці (ур. Вакалівщина) підтипів Н1 (титр 3 log2 {{ 1}}), Н2 (4 log2 ), Н8 (5 log2 ), мухоловки-белошейкі (ур. Вакалівщіна) - Н1 (4 log2 ), співочого дрозда (с. Гайдари і ур. Вакалівщина) підтипи Н1, Н4, Н8 (титри 4 log2 ), чорного дрозда (с. Геніївка) - Н1 (4 log2 { {1}}), сойки (Журавлівський гідропарк) - Н1, Н8 (титри 4 log2 ). В зразках жовтків водно-болотних птахів знайдені антитіла вірусів грип па тільки підтипу Н14. Антитіла вірусу грипу А виявлено у чайки озерної підтипу Н14 (4-6 log2 ) і у варакушкі - Н14 (4 log2). В результате исследований желтков яиц древесно-кустарниковых птиц не выявлено антител вируса болезни Ньюкасла, но обнаружены антитела вируса гриппа А у большой синицы (ур. Вакаливщина) подтиповН1 (титр 3 log2), Н2 (4 log2), Н8 (5 log2), мухоловки-белошейки (ур. Вакаливщина) – Н1 (4 log2), певчего дрозда (с. Гайдары и ур. Вакаливщина) подтипы Н1, Н4, Н8 (титры 4 log2), черного дрозда (с. Гинеевка) – Н1(4 log2), сойки (Журавлевский гидропарк) – Н1, Н8 (титры 4 log2). В образцах желтков водно-болотных птиц найдены антитела вирусов гриппа только подтипа Н14. Антитела вируса гриппа А выявлены у чайки озерной подтипа Н14 (4-6 log2) и у варакушки – Н14 (4 log2). The investigations of egg yolks in birds of tree-shrub habitats did not reveal antibodies to Newcastle disease virus, but found antibodies to influenza A virus, namely: in Great Tits (“Vakalivshchyna” area) – to subtypes H1 (titer 33 log2), Н2 (4 log2), Н8 (5 log2), in White ollared Flycatchers (“Vakalivshchyna” area) – to Н1 (4 log2), Song Thrushes (Haidary Village and “Vakalivshchyna” area) to subtypes Н1, Н4, Н8 (titers 4 log2), Blackbirds (Heniivka Village) – Н1 (4 log2), Jays (Zhuravlivskyi Hydropark) – Н1, Н8 (titers 4 log2). In samples of waterbirds, only antibodies to the subtype H14 was revealed. Antibodies to influenza A virus were found in the Black-headed Gull to the subtype H14 (4-6 log2) and in the Bluethroat – to Н14 (4 log2).
Опис
Ключові слова
антитіла, грип, ньюкаслська хвороба, деревно-чагарникові птахи, водно-болотні птахи, антитела, грипп, болезнь Ньюкасла, древесно-кустарниковые птицы, водно-болотные птицы, antibodies, influenza, Newcastle disease, birds of tree-shrub habitats, waterbirds
Цитування
Музика Д. В. Результати імунологічних досліджень деяких фонових птахів Північно-Східної України щодо наявності антитіл до орто- та парамікровірусів / Д. В. Музика, А. Д. Чаплигіна // Бранта : сб. науч. тр. Азово-Черном. орнитол. ст. / Ін-т зоології НАН України ім. І. І. Шмальгаузена, Мелітопол. держ. пед. ун-т . – Мелітополь, 2015. – Вип. 18. – С. 133–140.