Ефективне використання сесійних кімнат платформи ZOOM при викладанні іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто особливості ефективного використання сесійних кімнат платформи ZOOM при викладанні іноземної мови. Застосування сесійних кімнат для групової роботи на платформі Zoom є ефективним інструментом та інтерактивним методом навчання іноземній мові, зберігаючи емоційний контакт між учасниками освітнього процесу, розвиваючи комунікативну компетентність, навчаючи роботі у команді, а також є методом зняття напруги та створення інтеракції на заняттях онлайн при врахуванні основних факторів, а саме: кількісного, фактору тривалості роботи у сесійних кімнатах, фактору розподілу ролей та розподілу по групам та фактору зворотнього зв‘язку. The article discusses the features of effective use of ZOOM session rooms in foreign language teaching. The use of session rooms for group work on Zoom platform is an effective tool and interactive method of teaching a foreign language, maintaining emotional contact between the participants. The use of ZOOM platform is an effective tool and interactive method for teaching a foreign language, maintaining emotional contact between the participants, developing communicative competence, teaching teamwork, as well as a method for relieving stress and creating interaction in online classes while taking into account the main factors, namely, quantitative, duration factor of work in session rooms, role distribution and group assignment factor and feedback factor.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, онлайн сервіси, платформа Zoom, сесійні кімнати, distance learning, online services, the Zoom platform, session rooms
Цитування
Щебликіна Т. Ефективне використання сесійних кімнат платформи ZOOM при викладанні іноземної мови / Т. Щебликіна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 94–96.