МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджується методика та виявляються особливості проведення лекцій при викладанні правових дисциплін у вищих навчальних закладах другої половини ХІХ – початку ХХ століття. В статье исследуется методика и выявляются особенности проведения лекций при преподавании правовых дисциплин в высших учебных заведениях второй половины ХІХ – начала ХХ столетия. In the article the methodology is investigated and the features of conducting the lectures come to light at teaching of law disciplines in higher educational establishments of the second half of ХІХ – the beginning ХХ century.
Опис
Ключові слова
право, правове виховання, методика проведення лекцій, вищі навчальні заклади другої половини ХІХ століття, правовое воспитание, методика проведения лекций, высшие учебные заведения второй половины XIX века, right, legal education, methodology of the lectures, higher education institutions second half of XIX century
Цитування
Микитюк С. О. Методика проведення лекцій при викладанні правових дисциплін у вищих навчальних закладах другої половини ХІХ – початку ХХ століття / С. О. Микитюк // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 5. – С. 38–43.