ПРОБЛЕМИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті показано проблеми мультикультурної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл у КНР. Визначено, що мультикультурна освіта має містити у собі три основні елементи: навчання, виховання та інформаційнопросвітницьку діяльність. Показано, що наукові розвідки, що досліджують мультикультурну музичну освіту КНР зосереджено у чотирьох напрямах. The article shows the problems of multicultural training of secondary school teachers in China. It was determined that multicultural education should contain three main elements: training, upbringing and informational and educational activities. It is shown that the scientific research investigating the multicultural music education of the People's Republic of China is concentrated in four directions.
Опис
Ключові слова
мультикультурна підготовка, вчителі загальноосвітніх шкіл, КНР, multicultural training, secondary school teachers, China
Цитування
Чжоу Ілей. Проблеми мультикультурної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл КНР / Чжоу Ілей // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2022 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків, 2022. – С. 72–76.