Фактори формування стилів ведення бою у фехтувальників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
В роботі визначено та проведено аналіз психолого-педагогічних факторів, що впливають на формування індивідуальних стилів ведення бою фехтувальниками. Розглянуті напрями техніко-тактичної підготовки фехтувальників. Наведено схему формування індивідуального стилю ведення бойової діяльності. The paper identifies and analyzes the psychological and pedagogical factors influencing the formation of individual styles of fighting by fencers. The directions of technical and tactical training of fencers are considered. The scheme of formation of individual style of conducting military activity is given.
Опис
Ключові слова
фехтування, стилі ведення бою, фехтовальщики, fencing, swordsmen, fighting style
Цитування
Кривенцова І. В. Фактори формування стилів ведення бою у фехтувальників / І. В. Кривенцова, І. І. Одокієнко, Є. Я. Стрельникова // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : зб. ст. ХVІІІ наук. конф., Харків, 4 лют. 2022 р. / Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків : ХДАФК, 2022. – С. 18-21.