ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено громадянську освіту Німеччини. Громадянська освіта передбачає інформування людей про їхні права та обов’язки як громадян, а також про роботу уряду і суспільства. Метою громадянської освіти є поінформованість, зацікавленість та активність людей, які розуміють шляхи ефективної участі у демократичному процесі та віддані просуванню ідеї загального блага. The publication examines civic education in Germany. Civic education involves informing people about their rights and responsibilities as citizens, as well as about the work of government and society. The goal of civic education is awareness, interested and active people who understand how to participate effectively in the democratic process and are committed to promoting the common good.
Опис
Ключові слова
громадянська освіта, освіта Німеччини, цивільне виховання, civic education, German education
Цитування
Хоменко І. В. Громадянська освіта учнів у системі загальної середньої освіти Німеччини / І. В. Хоменко, Л. Д. Зеленська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 124–126.