ТЕОРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКИ ПОТРЕБ І ПРОБЛЕМ КОРИСТУВАЧІВ ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК ДІЄВОЇ СЛУЖБИ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Стаття присвячена огляду теорій оцінки потреб і проблем військовослужбовців і членів їхніх сімей у сучасній Україні як користувачів послуг військово-соціальної роботи. Військово-соціальна робота розглядається як дієва служба допомоги людям у період військових конфліктів і пандемії, гуманітарної кризи. У статті виділені типи проблем сучасних військовослужбовців і членів їхніх сімей. The article is devoted to the review of theories of assessment of needs and problems of servicemen and members of their families in modern Ukraine as users of military and social work services. Military and social work is seen as an effective service to help people during military conflicts and pandemics, humanitarian crises. The article highlights the types of problems of modern servicemen and members of their families.
Опис
Ключові слова
військово-соціальна робота, військовослужбовець, члени сімей військовослужбовців, теорії оцінки проблем і потреб, класифікація, проблема військовослужбовців, military and social work, serviceman, members of families of servicemen, theories of assessment of problems and needs, classification, problem of servicemen
Цитування
Трубавіна І. М. Теорії визначення й оцінки потреб і проблем користувачів послуг військово-соціальної роботи як дієвої служби допомоги людям / І. М. Трубавіна // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 348–351.