ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ НАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито, що демографічне старіння населення має негативний вплив на економіку країни. Задля поліпшення економічної ситуації в умовах такого явища та запобігання його, на державному рівні необхідно впровадити певні заходи та реформи, спрямовані на поліпшення умов життя громадян. В статье раскрыто, что демографическое старение населения оказывает негативное влияние на экономику страны. Для улучшения экономической ситуации в условиях такого явления и его предотвращения, на государственном уровне необходимо внедрить определенные меры и реформы, направленные на улучшение условий жизни граждан. The article reveals that the demographic aging of the population has a negative impact on the country's economy. In order to improve the economic situation in the conditions of such a phenomenon and prevent it, at the state level it is necessary to implement certain measures and reforms aimed at improving the living conditions of citizens.
Опис
Ключові слова
демографічний процес, старіння населення, економічне зростання, розвиток країни, студентські роботи, демографический процесс, старения населения, экономический рост, развитие страны, студенческие работы, demographic process, population aging, economic growth, development of the country, student work
Цитування
Смолякова М. В. Вплив демографічного старіння нації на економіку країни / М. В. Смолякова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 62–63.