НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї ТА ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто національні цінності виховання в сім'ї та закладах дошкільної освіти в країнах Західної Європи. Основними цінностями, які є провідними для європейської системи виховання, виступають свобода, самостійність, індивідуальність. Зазначено, що до національних цінностей, які активно прищеплюються дітям дошкільного віку в країнах Західної Європи як в сім’ї, так і в закладах дошкільної освіти, належать: свобода, самостійність, індивідуальність, демократія, формування творчих здібностей, уміння мати особисту думку та її захищати, створювати нормальні взаємовідносини дитини зі своїми однолітками, пунктуальність, обов’язковість та деякі інші. The publication examines the national values of upbringing in the family and preschool education institutions in the countries of Western Europe. Freedom, independence, and individuality are the main values leading the European education system. It is noted that the national values that are actively inculcated in preschool children in the countries of Western Europe both in the family and in preschool education institutions include: freedom, independence, individuality, democracy, the formation of creative abilities, the ability to have a personal opinion and its protect, create normal relations of the child with his peers, punctuality, obligation and some others.
Опис
Ключові слова
національне виховання, дошкільна освіта, системи виховання, країни Західної Європи, national education, preschool education, education systems, countries of Western Europe
Цитування
Шевченко Н. О. Національні цінності виховання в сім'ї та закладах дошкільної освіти (західноєвропейський досвід) / Н. О. Шевченко // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 298–302.