ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування свідомого дотримання академічної доброчесності серед всіх учасників освітнього процесу, яка є одним з найважливіших чинників розвитку науки та показником якості освіти. Академічна доброчесність закріплена на правовому рівні, регламентуючи етичну поведінку всіх учасників освітнього процесу. В статье рассмотрено формирование сознательного соблюдения академической доброчестности среди всех участников образовательного процесса, которая является одним из важнейших факторов развития науки и показателем качества образования. Академическая доброчестность закреплена на правовом уровне, регламентируя этическое поведение всех участников образовательного процесса. The article considers the formation of conscious observance of academic integrity among all participants in the educational process, which is one of the most important factors in the development of science and an indicator of the quality of education. Academic integrity is enshrined in law, regulating the ethical behavior of all participants in the educational process.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, історичний дискурс, аспірантські роботи, академическая доброчестность, исторический дискурс, аспирантские работы, academic integrity, historical discourse, postgraduate work
Цитування
Яригіна Н. М. Історичний дискурс академічної доброчесності / Н. М. Яригіна // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 163–165.