ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНО-ВІЗУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ СТЕПЕНЕВОЇ ФУНКЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором запропоновано використовувати вчителям при вивченні степеневої функції учнями в закладі загальної середньої освіти когнітивно-візуальний підхід. Зазначено, що цей підхід дозволяє забезпечити збалансовану роботу мозку при розумному поєднанні логічного і образного компонентів мислення в учнів.In the article, the author proposes to use a cognitive-visual approach to teachers in the study of the degree function by students in general secondary education. It is noted that this approach allows to ensure a balanced work of the brain with a reasonable combination of logical and figurative components of thinking in students.
Опис
Ключові слова
освітній процес, математика, розв’язання задач, степенева функція, методична схема, когнітивно-візуальний підхід, educational process, mathematics, problem solving, power function, methodical scheme, cognitive-visual approach
Цитування
Простакова Ю. С. Застосування когнітивно-візуального підходу до вивчення степеневої функції / Ю. С. Простакова, І. В. Асєєва // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 87–90.