Біоетичний аспект дослідження ставлення підлітків до проблеми абортування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджено ставлення підлітків до однієї з актуальних проблем сьогодення – ранньої вагітності та абортування, що певним чином свідчитиме про рівень сформованості біоетичного мислення та виховання. The attitude of teenagers to one of today's urgent problems - early pregnancy and abortion - was studied, which will in a certain way indicate the level of formation of bioethical thinking and education
Опис
Ключові слова
біоетичного мислення, біоетичного виховання, рання вагітність, аборти, bioethical thinking, bioethical education, early pregnancy, abortions
Цитування
Поповічук А. В. Біоетичний аспект дослідження ставлення підлітків до проблеми абортування / А. В. Поповічук, О. О. Пінський // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 192–193.