Вплив температурного режиму на метаморфоз Гостромордої жаби (Rana arvalis) в лабораторних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На фоні загальних закономірностей метаморфозу, виявлені особливості на прикладі гостромордої жаби, які обумовлені впливом температурного фактору. Особливістю процесу метаморфозу гостромордої жаби є висока чутливість пуголовків до температурного режиму в лабораторних умовах. З підвищенням температури води в акваріумі та температури повітря відмічено скорочення в часі етапів метаморфозу. На фоне общих закономерностей метаморфоза, выявлены особенности на примере остромордой лягушки, которые обусловлены влиянием температурного фактора. Особенностью процесса метаморфоза остромордой лягушки является высокая чувствительность головастиков к температурному режиму в лабораторных условиях. С повышением температуры воды в аквариуме и температуры воздуха отмечено сокращение во времени этапов метаморфоза. Against the background of the general laws of metamorphosis, features are revealed on the example of the sharp-faced frog, which are caused by the influence of the temperature factor. A feature of the metamorphosis of the sharp-faced frog is the high sensitivity of the tadpoles to the temperature regime in laboratory conditions. With an increase in the temperature of the water in the aquarium and air temperature, a decrease in the stages of metamorphosis was noted over time.
Опис
Ключові слова
зоологія, температурний режим, гостроморда жаба, лабораторні умови, метаморфоз, зоология, температурный режим, остромордая лягушка, лабораторные условия, метаморфоз, zoology, temperature condition, witty frog, laboratory conditions, metamorphosis
Цитування
Складанна В. В. Вплив температурного режиму на метаморфоз Гостромордої жаби (Rana arvalis) в лабораторних умовах / В. В. Складанна, Л. П. Харченко // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 80–81.