ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА МОДЕЛЬНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. 5-6 КЛАСИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У 2022-2023 навчальному році розпочалось впровадження Державного стандарту базової середньої освіти. Дослідження спрямоване на визначення особливостей організації уроків фізичної культури за Модельною навчальною програмою «Фізична культура. 5-6 класи». In the 2022-2023 academic year, the implementation of the State Standard of Basic Secondary Education began. The study is aimed at determining the peculiarities of the organization of physical education lessons according to the Model curriculum "Physical education. 5-6 grades".
Опис
Ключові слова
школярі, фізична активність, фізичний розвиток, фізична підготовленість, навчальна програма, фізична культура, schoolchildren, physical activity, physical development, physical fitness, curriculum, physical culture
Цитування
Ємець Я. Особливості організації уроків фізичної культури за модельною навчальною програмою «Фізична культура. 5-6 класи» / Я. Ємець, Ж. Цимбалюк // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 60–62.