Особливості ставлення до здоров’я і хвороби жінок з онкопатологією, що хворіють на COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлені результати дослідження психологічних особливостей ставлення до здоров’я та хвороби жінок з онкопатологією, що хворіють на COVID-19. За групою жінок з онкопатологією, що хворіють на COVID-19, порівняно з жінками контрольної групи (жінки, що хворіють на COVID-19) визначені більш низькі показники за всіма компонентами ставлення до здоров’я, більша представленість дезадаптивних типів ставлення до хвороби, більш низький рівень інтернальності тілесного локусу контролю. За результатами проведеного дослідження розроблені рекомендації щодо організації психологічного супроводу онкохворих жінок в умовах пандемії COVID-19. The given paper presents the research results of psychological peculiarities of health and disease attitude of women with oncopathology suffering from COVID19. The group of women with oncology suffering from COVID-19 differs from the control group (women suffering from COVID-19) in lower measures of all health attitude components, more representativeness of disease attitude maladaptive types, lower level of internality of the body locus of control. Based on the conducted research results, the recommendations regarding organization of the psychological follow-up of the cancer-stricken women amid the pandemic COVID-19 have been elaborated.
Опис
Ключові слова
ставлення до здоров’я, ставлення до хвороби, тілесний локус контролю, онкохворі жінки, коронавірусна хвороба COVID-19, health attitude, disease attitude, body locus of control, cancer-stricken women, coronavirus disease COVID-19
Цитування
Бондаренко М. С. Особливості ставлення до здоров’я і хвороби жінок з онкопатологією, що хворіють на COVID-19 : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / М. С. Бондаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 60 с.
Колекції