Практичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресивної поведінки старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Розглянута профілактика агресивної поведінки старших дошкільників. Обгрунтовані питання підготовки майбутніх соціальних педагогів щодо профілактики агресивної поведінки старших дошкільників. Рассмотрена профилактика агрессивного поведения старших дошкольников. Обоснованы вопросы подготовки будущих социальных педагогов по профилактике агрессивного поведения старших дошкольников.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, агресивна поведінка, старші дошкільникі, підготовка майбутніх педагогів, студентські роботи, социальная педагогика, агрессивное поведение, старшие дошкольники, подготовка будущих педагогов, студенческие работы, social pedagogy, aggressive behavior, senior preschoolers, training future teachers, student work
Цитування
Ярощук К. І. Практичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресивної поведінки старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі / К. І. Ярощук // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 16.