Розвиток артистичних здібностей школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему розвитку артистичних здібностей школярів. Автором визначено основні умови, завдання та методи роботи педагога з розвитку артистизму дітей. В статье рассмотрена проблема развития артистических способностей школьников. Автором определены основные условия, задачи и методы работы педагога по развитию артистизма детей.The article deals with the problem of the development of the artistic abilities of the schoolchildren; the author defines the main conditions, tasks and methods of teachers work for the development of the children's artistry.
Опис
Ключові слова
артистизм, артистичні здібності, музичне мистецтво, школярі, студентські роботи, артистические способности, музыкальное искусство, школьники, студенческие работы, artistry, artistic ability, musical art, schoolchildren, student work
Цитування
Попсуйшапка С. В. Розвиток артистичних здібностей школярів / С. В. Попсуйшапка, І. І. Мартиненко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 180–183.