ОБОВ’ЯЗОК ПОДРУЖЖЯ ТУРБУВАТИСЯ ПРО СІМ’Ю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
В статті розглянуто особистий немайновий взаємний обов'язок подружжя піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги; утверджувати в сім'ї повагу до батьків; спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї. В статье рассмотрена личная неимущественная взаимная обязанность супругов заботиться о построении семейных отношений между собой и другими членами семьи на чувствах взаимной любви, уважения, дружбы, взаимопомощи; утверждать в семье уважение родителей; совместно заботиться о материальном обеспечении семьи. The article deals with the spouses' personal non-property mutual obligation to take care of building family relationships between themselves and other family members on the basis of feelings of mutual love, respect, friendship, mutual assistance; to establish respect for parents in the family; to take joint care of the material provision of the family.
Опис
Ключові слова
обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю, сім'я, подружжя, сімейне право, обязанность супругов заботиться о семье, семья, супруги, семейное право, the obligation of spouses to take care of the family, family, spouses, family law
Цитування
Пономаренко О. М. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю / О. М. Пономаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 12 : Сiмейне право / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: В. І. Борисова (голова) та ін.] – 2021. – С. 216–218.