ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ МАЛЮВАННЯ В КОЛІ ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто пошуки способів залучення дитини до книги. Менш привабливе завдання – читання – з малюванням, це два види діяльності змістовно тісно переплітаються. Розмаїття художніх творів на тему малювання значне, що дозволяє створити цілу програму, завдяки якій маленький читач знайомитися з літературою і малювати. В статье рассмотрены поиски способов привлечения ребенка к книге. Менее привлекательное задание – чтение – с рисованием, это два вида деятельности содержательно тесно переплетаются. Разнообразие художественных произведений на тему рисования значительное, что позволяет создать целую программу, благодаря которой маленький читатель мог бы знакомиться с литературой и рисовать. The article considers the search for ways to involve a child in the book. A less attractive task – reading – with drawing, these two activities are closely intertwined. The variety of works of art on the subject of drawing is significant allows you to create an entire program that a small reader could get acquainted with literature and draw.
Опис
Ключові слова
малювання, дитяча література, молодші школярі, студентські роботи, рисование, детская литература, младшие школьники, студенческие работы, painting, children's literature, younger students, student work
Цитування
Ковальова М. В. Особливості розкриття теми малювання в колі читання молодших школярів / М. В. Ковальова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 77–79.